Hvor starter turen?

Det er mulig å starte turen fra både Nyksund og fra Stø, men det anbefales at man alltid går fjellveien mot Stø og langs strandkanten mot Nyksund, på grunn av enkelte bratte partier. Begge steder vil du finne informasjonstavler med beskrivelse av turen.

Dersom du starter turen fra Stø er det mulig å parkere ved Stø Bobilcamp som ligger der bilveien til Stø stopper. Her finner du restaurant, toalett og muligheter for å kvitte seg med søppel. Se Stø Bobilcamps hjemmeside for mer informasjon.

Med startssted Nyksund kan du parkere ved informasjonsskiltet på Skåltofta. Nærmeste toalett er å finne i Nyksund.

Stø

Nyksund

Turbeskrivelse

«Dronningruta» går langs fjære og over fjell ytterst mot havet i Vesterålen. Dronning Sonja gjennomførte denne turen da hun besøkte Vesterålen i 1994, derav navnet på denne spektakulære turen.

«Dronningruta» er en rundtur mellom fiskeværene Stø og Nyksund. Stø, høyst levende og med full aktivitet på fiskebrukene hele året. Nyksund, fraflyttet og nedlagt på sekstitallet, men nyvitalisert som «kulturhovedstad» i Øksnes etter årtusenskiftet.

Det er mulig å starte turen både fra Nyksund og Stø. Det er satt opp infotavler begge steder med beskrivelse av turen. Det mest vanlige er imidlertid å starte turen fra campingplassen på Stø. Følg T-merket sti retning Langvadalen. Etter ca 15 minutters gange, idyllisk plassert mellom Valaksla og storhavet, åpenbarer den vakre sandstranden Skipssanden seg. En friluftsperle både turister og lokalbefolkningen benytter flittig. Fra Skipssanden følges stien videre i retning sør. Her lønner det seg å ha øynene med seg. Rett ovenfor rullesteinsfjæra, like etter å ha passert sørspissen av stranda, ligger en 25 m lang hustuft, en nausttuft samt en mulig kokegrop. Alt fra vikingtiden, og godt synlig i terrenget.

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Halvard Kr. Toften

Fra rullesteinsfjæra videre langs merket sti. Opp dalen til skaret mellom Mælen og Sløykmarkheia. Fra skaret og og opp til Sløykmarkheia er det luftig og bratt. Vesterålen turlag har imidlertid lagt ut tau langs de mest eksponerte strekkene. Fra Sløykmarkheia videre over Finngamheia, ned i skaret mot Sørkulen. Sørkulen passeres på nordsiden, før kursen legges over Kjølen og Valaksla og videre ned til Stø. For mange er nedturen mot Stø turens desiderte høydepunkt. Utsikten mot storhavet, Stø, Anda fyr, Langnes, og Andøya er rett og slett spektakulær.

Har man Stø som utgangspunkt anbefales det en avstikker innom Nyksund. Fra skaret sør for Mælen følges dalen ned i retning vest, deretter 1. km langs grusvei inn til Nyksund. Her er det mulig å få seg en matbit før man returnerer samme vei opp på skaret igjen. Herfra følges resten av ruta som beskrevet ovenfor.

«Dronningruta» er en middels krevende tur, og det er en fordel at man i noen grad behersker høyde. Mange nøyer seg derfor med å følge strandlinja mellom fiskeværene uten å ta fjellrekka tilbake til Stø. Velger man dette alternativet kan en avstikker oppom Mælen eller Nyken for å nyte utsikten mot storhavet anbefales.

Forfatter: Remi Vangen

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Alternative ruter

Kystlinja fra Stø til Langvaddalen

Det er også mulig å gå deler av ruta, for eksempel bare kystlinja fra Stø og til Langvaddalen uten å gå opp til Nyksundskaret. Alternativt få hjertepumpa til å gå litt ekstra ved å gå opp Nyksundskaret for så å gå ned på andre siden og videre til Nyksund. Da unngår man de bratteste og luftigste partiene som er å finne fra Nyksundskaret og opp mot Sløykmarkheia.

Bildet viser Melkarstøa. Ei av hustuftene er synlig til venstre for midten av bildet.

Skipssanden

Stranda Skipssanden som passeres langs kystlinja på vei fra Stø mot Nyksund, kan også være et mål i seg selv med sin nesten kritthvite sand og krystallklart vann. Et sagn skal ha det til at ei bilderamme drev i land her etter et forlis. Til ramma var det knyttet et lite barn og en lerretsekk med penger. Barnet ble stammor til mange som bor i Øksnes den dag i dag. Mer sannsynlig er derimot teorien om at ramma kom fra et nederlandsk skip som forliste utenfor Klo i 1766. I dag henger ramma i Langenes kirke (sagnet er hentet fra en brosjyre utgitt av Vesterålen Turlag).

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Det som imidlertid er sikkert, er at ved Skipssanden kan du se spor av boplasser fra kanskje så tidlig som steinalderen og tidlig metalltid. Klimaendringer har ført til endringer av havnivået, og naturkreftenes erosjon har dessverre ført til at det er lite igjen å se av bosetningene. Området er derfor et eksempel til ettertanke på klimaendringenes konsekvenser for kulturlandskap. Lengst i sør ligger det likevel et lite kompleks med boplasshaug, synlige hustufter, naust og stø som ble forlatt på 1300-tallet. Antakeligvis er det bevart fordi det akkurat her er rullesteinsstrand (fra Kulturminneplanen i Øksnes kommune).

Bildet: I forgrunnen til høyre, den kløyvde steinblokka.